Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Võ Khắc Tâm 

ĐT: 0913.530.530

Email: vktam@ctuet.edu.vn

Phó Trưởng phòng: Hồ Chí Linh

ĐT: 0918.026.758

Email: hclinh@ctuet.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Tâm Hằng 

ĐT: 0904.983.659

Email: ntthang@ctuet.edu.vn

 

Kỹ thuật viên: Nguyễn Minh Thiệp

ĐT: 0949.304.249

Email: nmthiep@ctuet.edu.vn

Kỹ thuật viên: Lê Minh Duy 

ĐT: 0917.360.909

Nhân viên: Trần Văn Hà

ĐT: 0948.487.039

Email: tvha@ctuet.edu.vn

Bảo vệ: Nguyễn Thanh Phong

ĐT: 0943.718.798

Bảo vệ: Ngô Minh Khương

ĐT: 0943.461.506

Bảo vệ, lái xe: Hồ Duy Dũng

ĐT: 0944.971.279